ธุรกิจปลูกผมในเกาหลีโตกระฉูด เหตุ คนอายุ 20 ปี ผมร่วงมากขึ้น

ธุรกิจเกี่ยวกับการปลูกผมในประเทศเกาหลีใต้ ในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมานั้นพุ่งขึ้นสูงอย่างมาก เนื่องจากคนเกาหลีที่อายุน้อยเริ่มประสบปัญหาผมร่วงมากขึ้น

คนเกาหลี ทั้งหญิงและชาย มากถึง 233,194 คน ต้องเข้าพบแพทย์เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาผมร่วงในปีที่ผ่านมา โดย 43% ของคนกลุ่มนี้ มีอายุตั้งแต่ 20-30 ปี ขึ้นไป ข้อมูลจาก หน่วยงานประกันของประเทศเกาหลีใต้

ซึ่งกลุ่มอายุ 20 ปี ที่มีปัญหาผมร่วง มีมากขึ้น 15.4% เมื่อเทียบกันกับในปี 2016 ที่ผ่านมา และ กลุ่มคนอายุ 40 ขึ้นไป มีปัญหามากขึ้น 5.9% และ อายุ 50 ปี ขึ้นไป มีมากขึ้น 2.2% ในช่วงเวลาเดียวกันของปีนั้นๆ

ปัญหาของคนเกาหลีใต้ กับ อาการผมร่วง หัวล้าน (Alopecia)

หากเราดูหนังเกาหลี หรือดารานักแสดง เราจะเห็นว่าคนเกาหลีส่วนใหญ่มีผมสวยงาม แต่จริงๆแล้ว คนทั่วๆไป มีปัญหาค่อนข้างมากเกี่ยวกับผมร่วง และต้องการหาบริการปลูกผมที่มีราคาดี

หลายคนคาดว่าเป็นเพราะฤดูที่เปลี่ยนไป ทำให้ผมร่วงหนักมากขึ้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายที่ต้องมีการจัดแต่งทรงผมโดยการใช้สารเคมีที่มากขึ้น อาจเป็นปัจจัยหลักของผมร่วง

จากการเก็บสถิติของคนเกาหลีใต้ 400 คน ระหว่างอายุ 20 ถึง 60 ปี โดยบริษัท Amway ในประเทศ พบว่า คนมากถึง 62.3% มีปัญหาเกี่ยวกับผมร่วงแทบทัง้สิ้น ซึ่ง 10 ใน 400 คนเท่านั้น ที่บอกว่า มีการรักษาอาการ และ กินยาเพื่อป้องกันผมร่วง

28.7% ในกลุ่มตัวอย่างนี้ บอกว่า เริ่มมีอาการผมร่วงมาตั้งแต่อายุราวๆ 20 ปี แล้ว

ข้อมูลจาก National Health Insurance Service ประเทศเกาหลี

จากสถิติด้านบนนี้ คนเกาหลีที่มีปัญหาผมร่วมมากที่สุด อยู่ในช่วงอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปจนถึง 40 ปี (แต่ไม่เกิน 50 ปี) ซึ่งศัลยแพทย์เกาหลี แนะนำให้ทำการผ่าตัด หรือการ ปลูกผม ราคา ถูกๆ ด้วยมือหมอไปเลย เนื่องจากวิธีอื่นๆ มักได้ผลช้า และไม่คุ้มค่า

คนเกาหลีใช้เงินเกี่ยวกับการรักษาหัวล้านไปมาถึง 32.5 ล้านดอลล่าร์ สหรัฐ หรือ ราวๆ 1,000 ล้าน บาทไทยในปีที่ผ่านมา ซึ่งสูงขึ้นมากถึง 44% เมื่อเทียบกันกับปี 2016 เลยทีเดียว

ควาามต้องการในการปลูกผมในประเทศเกาหลีสูงขึ้น จากกลุ่มคนอายุ 20 ปีขึ้นไป และโดยมากแล้ว จะรู้สึกกังวลเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องหัวล้าน และผมร่วง

ข่าวจาก Lee So-Ah, Sarah Chea ผ่าน Koreanjoongangdaily

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *